Välkommen till PLB Juridik.

Här går vi igenom de olika begrepp som kan förekomma i samband med arvsrätt. Vi reder även ut hur det fungerar.

Arvsrätt

Arvsrätt är en samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur en persons ägodelar ska fördelas efter att de har avlidit.

Testamente

Ett testamente är ett skriftligt dokument som möjliggör för en person att bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden.

Bröstarvinge

En bröstarvinge kallar man de efterlevande barn, vare sig de är biologiska eller adopterade, till en arvlåtare, dvs. den avlidne.

Arvsordning

Arvsordning är den lagstadgade turordningen som avgör den ordning som arvingar ärver en avliden persons egendom.

Är verkligen det här med arv så svårt?

Ända sedan 1400-talet så har det funnits lager i Sverige som reglerar arvsrätten. Men redan då var det precis som det är nu, en komplicerad fråga.

Att prata om döden och vem som ska ärva ens tillgångar är obehagligt för de allra flesta och det är inte ett ämne man enkelt tar upp med sin partner och sina barn.

Men ingen vill att ens efterlevande ska hamna i en arvstvist och att det ska uppstå bråk och/eller splittring i familjen efter att man har gått bort.

Därför är det en bra idé att skriva att testamente för att underlätta för de som lever vidare efter att man själva har gått bort. Det är av omsorg som man bör tydliggöra vem som ska ärva vad och hur.

Tack för all information! Det var väldigt givande. Utan er kunskap om arvsrätt hade jag inte haft den information jag behövde inför att jag skulle skriva mitt egna testamente.

— John Svensson

Tack för värdefull information, det gjorde processen efter min man gått bort mycket lättare.

— Annika Larsson