Arvsrätt

Arvsrätt är en samling beteckningar för de bestämmelser som reglerar hur arv efter en avliden person ska fördelas bland de efterlevande. Arvsrätten kan fördelas med hjälp av testamente, som då baseras på den avlidnes egna vilja. Men arv regleras även i Svensk lag.

Arvsrätt – Så fungerar det

När en person har avlidit är det inte bara nödvändigt att man börjar planera inför och ordna med en begravning och begravningsceremoni. Utan det är även en hel del andra saker som ska fixas och ordnas med, inte minst när det kommer till papper och dokument. Något som man bör se till att ta tag i rätt omgående är frågan om arv. Vem ska få ärva vad?

I Sverige har vi något som kallas för arvsrätt, det vill säga en samling av flera olika beteckningar som i sin tur är de som avgör hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas. Inom arvsrätten ingår ett flertal olika punkter som man måste se till då man ska fördela arvet. 

Arvsrätten regleras efter testamente och lag

Det vanligaste är att man vänder sig till det testamente som den avlidne skrivit (om det finns något sådant), men det finns även vissa lagar som måste följas. De lagar som gäller säger att den avlidnes barn har arvsrätt, samt barnens efterkommande barn. Om det gäller ett barn som avlidit och föräldrarna fortfarande är i liv har föräldrarna arvsrätt. 

I nästa steg kan man dock även se att arvsrätten kan fördelas till andra släktingar, så som syskon, syskonbarn och kusiner. Det vill säga om inget annat uppges i den avlidnes testamente. Vanligt är att om den avlidne har en hustru eller make så kan det vara angivet att arvet först och främst ska fördelas till denne, och eventuellt till barnen.