Bröstarvinge

Bröstarvinge är det juridiska namnet som används för att beskriva den person som är närmaste arvinge till den som avlidit.

Bröstarvingar har rätt till laglott.

Om den avlidne inte har angett något annat i sitt testamente, eller om det inte ens finns ett testamente, kommer arvet alltid att enligt lag fördelas till den avlidnes bröstarvingar. Om den avlidne däremot har skrivit ett testamente kan en annan fördelning av arvet vara aktuell. 

Men, om den avlidne har någon eller några bröstarvingar, det vill säga de arvingar som ingår i första arvsklassen (den avlidnes barn och barnbarn), vid liv har dessa alltid rätt till sin laglott. Det är med andra ord inte möjligt för en förälder att helt avskriva sitt barn eller barnbarn (bröstarvinge) från arvet, och de kan alltså aldrig lämnas arvlösa. 

Denna laglott står dock bara för halva arvslotten, vilket innebär att en förälder kan välja att testamentera och skriva över andra halva arvet på en annan person. Den laglott som bröstarvingarna har arvsrätt till är dock fastställd. Gäller det flera bröstarvingar kommer 50% av hela arvet fördelas lika mellan dessa. Saknas det bröstarvingar helt finns ej någon laglott.