Släktingar och arvsrätt

Man brukar säga att de flesta nära släktingar har rätt att ärva en avliden person. Däremot så saknas det faktiskt idag någon juridisk arvsrätt för kusiner. Detta gäller även för mer avlägsna släktingar.

Kan kusiner ärva?

Enligt lagen om arvsrätt finns det bara tre arvsklasser; första, andra och tredje arvsklass. Här räknas barn, barnbarn och barnbarnsbarn in, samt föräldrar och syskon, mor- och farföräldrar, och moster, faster, morbror och farbror. Efter det tar arvsordningen slut. Det innebär att kusiner enligt lag inte har någon arvsrätt. 

När det kommer till fördelning av arv efter en avliden person räknar man alltså inte fler än de familjemedlemmar och släktingar som anses tillhöra dessa arvsklasser. I frågan om en kusin kan ärva är alltså svaret nej, en kusin kan inte ärva om man ser till den legala arvsrätten. Kusiner klassas som avlägsna släktingar och anses alltså inte vara legala arvingar. 

För att en kusin ska få ärva krävs det alltså att den avlidne i fråga ha angett detta i testamentet. Står det inget i testamentet om att en viss kusin, eller annan avlägsen släkting, ska få ta del av arvet kommer denne alltså inte få göra det. Istället gäller att om den avlidne vare sig har ett testamente eller några bröstarvingar eller andra, enligt arvsordningen, i liv så kommer arvet gå till den Allmänna arvsfonden. 

Arvsrätten regleras efter testamente och lag

Det vanligaste är att man vänder sig till det testamente som den avlidne skrivit (om det finns något sådant), men det finns även vissa lagar som måste följas. De lagar som gäller säger att den avlidnes barn har arvsrätt, samt barnens efterkommande barn. Om det gäller ett barn som avlidit och föräldrarna fortfarande är i liv har föräldrarna arvsrätt. 

I nästa steg kan man dock även se att arvsrätten kan fördelas till andra släktingar, så som syskon, syskonbarn och kusiner. Det vill säga om inget annat uppges i den avlidnes testamente. Vanligt är att om den avlidne har en hustru eller make så kan det vara angivet att arvet först och främst ska fördelas till denne, och eventuellt till barnen.